+359898325855
 
 

 

Добре дошли в сайта на София брас квинтет. Запознайте се с възможностите на най-стария ансамбъл от медни духови инструменти в България. За нас е чест и радост, ако можем да ви бъдем полезни.

Класическият състав от 2 тромпета, валдхорна, тромбон, туба, често с допълнение от ударни инструменти, е идеалната комбинация, даваща изключителни възможности. Това е умалено копие на добре познатия ни биг-бенд. А това означава, че любимата ни музика, на която се възхищаваме, слушайки  големия оркестър, звучи също така добре, изпълнена с пет инструмента.

Брас квинтетът е великолепен акомпанятор. Ние свирим с Марина Господинова, една от водещите български вокалистки, която сподели част от репертоара си с нас.

От най-хубавите години на класическия джаз до някои от най-популярните поп и рок изпълнители на нашето време. Ние свирим  музика за ценители, влюбени в хубавата мелодия от времето, когато тя беше основното в една песен или инструментална пиеса.

Аранжиментите са стилни и ненатрапчиви, написани от най-добрите професионалисти от цял свят. Изпълнението е изцяло акустично, което не е пречка всичко да се чува еднакво добре както в средно големи и големи помещения, така и в паркове и градини без допълнително озвучаване.

Коледните песни – наша запазена марка. Няма български камерен ансамбъл, който да разполага с репертоар от над 70 песни от близо и далеч, в обработки, които биха задоволили всеки вкус.

Мъжка вокална формация „Аноним“ – нашият партньор в родолюбивото дело на български празник да звучи повече наша патриотична музика.

Немска и чешка фолклорна музика, български хора, фрагменти от опери и класически произведения – всичко това е София брас квинтет.

Поканете ни да бъдем ваши гости. Ние имаме опит. Забавлението е гарантирано.

 

 

 

 

Welcome to the Sofia Brass Quintet website. Discover the capabilities of the oldest copper brass ensemble in Bulgaria. It would be honor and joy to us if we could serve you.

The classical ensemble  of 2 trumpets, horn (waldhorn), trombone and tuba, often accompanied by percussion instruments, is the perfect combination that provides exceptional opportunities. This is a smaller copy of the well-known big band. This means that your favourite music, which all of us admire while listening to the big orchestra, sounds just as good as that performed by five instruments.

Brass quintet is a great accompanist. We play with Marina Gospodinova, one of the leading Bulgarian vocalists, who shared part of her repertoire with us.

From the finest years of classical jazz to some of the most popular pop and rock performers of our time – this is the music we play. It is music for connoisseurs that are in love with the beautiful melody, the one that was the main thing in a song or instrumental play back in time.

Our arrangements are stylish and unobtrusive, written by the best professionals from around the world. The performance is entirely acoustic, which is not an obstacle when it come to everything to be heard equally well in medium and large rooms, as well as in parks and gardens without additional sound.

Christmas songs are our trademark. There is no Bulgarian chamber ensemble that has a repertoire of over 70 songs from near and far in arrangements that would satisfy every taste.

Male Vocal Formation “Anonymous” is our partner in the patriotic deed – whenever there is a Bulgarian celebration it should be heard more of our patriotic music.

German and Czech folk music, Bulgarian national dances (hora), fragments of operas and classical works - all this is Sofia Brass Quintet.

Invite us to be your guests. We have the experience. Having fun/Entertainment is guaranteed.

 

BG

EN